Pardus 19 (Debian 10) İçin Dotnet Core Kurulumu

1. Anahtarın ve deponun eklenmesi. wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg –dearmor > microsoft.asc.gpg sudo mv microsoft.asc.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/ wget -q https://packages.microsoft.com/config/debian/10/prod.list sudo mv prod.list /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list sudo chown root:root /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc.gpg sudo chown root:root /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list 2. Dotnet SDK’nın…

Vue.js Nedir?

Vue.js Nedir? Vue.js web arayüzleri oluşturmak için geliştirilmiş bir Java Script (js) çerçevesidir(framework). An itibariyle (Haziran 2019) en yakın iki rakibinden daha fazla yıldız almış durumdadır. NPM tarafında ise React’dan daha az indirme yapılmış olsa…

Apache Virtual Host Oluşturma.

1) /etc/hosts (Hosts dosyasına ilgili domain kaydını ekle) 127.0.1.1 misal.com misalcom 2) /etc/apache2/sites-available/misal.com.conf (Yeni domainin ayarlarını tutacağı dosyayı oluştur.) <VirtualHost *:80> ServerAdmin admin@misal.com ServerName misal.com ServerAlias www.misal.com DocumentRoot /siteler/misal.com ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/misal.com-error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/misal.com-access.log combined <Directory…

Pardus 17 (Debian 9) Sunucu Üzerine MariaDB Kurulumu (MariaDB Deposundan)

1) Evvela aşağıdaki paketleri yükleyin: sudo apt-get install software-properties-common dirmngr 2) MariaDB Depo anahtarını sisteme ekleyin: sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8 3)Depo adresini ekleyin: sudo add-apt-repository ‘deb [arch=amd64,i386,ppc64el] ftp://ftp.ulak.net.tr/pub/MariaDB/repo/10.3/debian stretch main’ 4) Sistemi…

Pardus 17 (Debian 9) Üzerine PostgreSQL 9.6 Kurulumu (Install PostgreSQL 9.6 On Debian 9)

Pardus 17 (Debian 9) Üzerine PostgreSQL 9.6 Kurulumu (Install PostgreSQL 9.6 On Debian 9) Yeni sources.list’in oluşturulması: #echo “deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ stretch-pgdg main” > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list Üstteki kaynak için gerekli anahtarın tanıtılması: # apt-get install wget ca-certificates…