VirtualEnv (Sanal Ortam) Nedir, Nasıl Kurulur ve Kullanılır?

VirtualEnv (Sanal Ortam) Nedir, Nasıl Kurulur ve Kullanılır?

 • VirtualEnv (Sanal Ortam) Nedir?İşletim sistemi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan, yalıtılmış python ortamları oluşturmayı sağlayan
  bir araçtır. İlgili ortam aktif olduğu müddetçe yaptığınız kurulumlar o sanal ortam için geçerlidir.
  Mesela şöyle düşünün;
  Elinizdeki bekir uygulaması python3 ve ve django 2.x kullanıyor. Elinizdeki ali uygulaması ise python2 ve ve
  django 1.x kullanıyor. Sistemi sehven django 2.x’e güncellemeniz durumunda ali uygulaması çalışmayacaktır.
  Bu durumda VirtualEnv imdadımıza yetişir. İki adet sanal ortam kurup, birisine django 1.x’i diğerine django
  2.x’i kurmak suretiyle birbirinden izole etmiş oluruz.
 • Nasıl Kurulur?
  $ sudo apt-get install python3-pip
  $ sudo pip3 install virtualenv virtualenvwrapper

  Eğer pip3 ile kurulumda sertifika hatası alırsanız:

  (Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by
  ‘SSLError(SSLError(1, ‘[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)’),)’:
  /simple/django/)

  Aşağıdaki komutlarla ilgili dizini oluşturun. Dosyayı editörle açın.

  $ mkdir ~/.pip
  $ nano ~/.pip/pip.conf

  Ve aşağıdaki ayarları dosyaya ekleyip, kaydedin.

  [global]
  trusted-host = pypi.python.org
  extra-index-url = https://pypi.python.org/simple
 • VirtualEnv İçin “.bashrc” ayarlarının eklenmesi:
  echo "export VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/bin/python3" >> ~/.bashrc
  echo "export WORKON_HOME=~/Env" >> ~/.bashrc
  echo "source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh" >> ~/.bashrc
  source ~/.bashrc
 • Sanal Ortam Oluşturulması:Artık sanal bir ortam oluşturabiliriz:
  $ mkvirtualenv python3_django2
 • Sanal Ortama Yazılım Kurulumu:Yukarıdaki şekilde sanal bir ortam oluşturduğumuzda promt da değişir. Cursor’un en başına
  “(python3_django2)” ibaresinin geldiğini göreceksiniz.
  Artık bu ortama istediğimiz yazılımı kurabiliriz. Mesala: django 2.0.2’yi kuralım.

  (python3_django2) ali@pardus:~/Env$ pip3 install django==2.0.2
 • Sanal Ortamdan Çıkış Yapmak:Yukarıdaki şekilde sanal bir ortam oluşturduğumuzda promt da değişir. Cursor’un en başına
  “(python3_django2)” ibaresinin geldiğini göreceksiniz.
  Artık bu ortama istediğimiz yazılımı kurabiliriz. Mesala: django 2.0.2’yi kuralım.

  (python3_django2) ali@pardus:~/Env$ deactivate

  “deactivate” komutundan sonra cursor’un hemen önündeki aktif sanal ortamı gösteren ibarenin de artık
  kalktığını görürüz.

 • Sanal Ortamı Tekrar Aktif Etmek:Yukarıdaki şekilde sanal bir ortam oluşturduğumuzda promt da değişir. Cursor’un en başına
  “(python3_django2)” ibaresinin geldiğini göreceksiniz.
  Artık bu ortama istediğimiz yazılımı kurabiliriz. Mesala: django 2.0.2’yi kuralım.

  $ source ~/Env/python3_django2/bin/activate

  “source” komutundan sonra cursor’un hemen önüne aktif sanal ortamı gösteren ibarenin geldiğini görürüz.

Bir cevap yazın