Php İle Tam Url Yönlendirme

Php İle Tam Url Yönlendirme Php altyapısına sahip bir sitenizin domain ismini değiştirdiyseniz, ve eski domain ismiyle gelen sayfa taleplerinin yeni domain isminize aynen yönlendirmesini istiyorsanız aşağıdaki kodlar çok işinize yarayacaktır.. .htaccess Dosyası aşağıdaki gibi…

Pardus 19 (Debian 10) İçin Dotnet Core Kurulumu

1. Anahtarın ve deponun eklenmesi. wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg –dearmor > microsoft.asc.gpg sudo mv microsoft.asc.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/ wget -q https://packages.microsoft.com/config/debian/10/prod.list sudo mv prod.list /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list sudo chown root:root /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc.gpg sudo chown root:root /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list 2. Dotnet SDK’nın…

Vue.js Nedir?

Vue.js Nedir? Vue.js web arayüzleri oluşturmak için geliştirilmiş bir Java Script (js) çerçevesidir(framework). An itibariyle (Haziran 2019) en yakın iki rakibinden daha fazla yıldız almış durumdadır. NPM tarafında ise React’dan daha az indirme yapılmış olsa…

Apache Virtual Host Oluşturma.

1) /etc/hosts (Hosts dosyasına ilgili domain kaydını ekle) 127.0.1.1 misal.com misalcom 2) /etc/apache2/sites-available/misal.com.conf (Yeni domainin ayarlarını tutacağı dosyayı oluştur.) <VirtualHost *:80> ServerAdmin admin@misal.com ServerName misal.com ServerAlias www.misal.com DocumentRoot /siteler/misal.com ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/misal.com-error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/misal.com-access.log combined <Directory…

Temel HTML5 Sayfası

HTML5 Sayfası temel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. <!DOCTYPE html> <html lang=”tr”> <head> <meta charset=”UTF-8″> <title>Temel HTML5 Sayfa Başlığı</title> <meta name=”description” content=”Temel HTML5 Sayfa Yapısı”> <meta name=”author” content=”evrak.gen.tr”> <link rel=”stylesheet” href=”css/styles.css”> <script src=”js/scripts.js”></script> </head> <body> <h1>Merhaba…