Pardus 17.0 Üzerine DJango Kurulumu (virtual environment, pip3)

Daha evvel django’un paket yöneticisi ile ve sistem üzerine kurulumunu anlatmıştık. Şimdi ise birbirini ve sistemi etkilemeyen yazılım geliştirme ortamlarını ayrı ayrı kurma ihtiyacı için biçilmiş kaftan olan “venv (virtual environment)” ile kurulum nasıl yapılmaktadır ona bakalım.

Pip3’ün kurulumu:

sudo apt-get install python3-django
$ sudo apt-get install python3-pip 

Pip3 ile kurulum yaparken problem yaşamamak için (ben bir hayli yaşadım, siz sürünmeyin diye…) pip ayar dosyası aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Dosya Yol ve İsmi:

$ mousepad ~/.pip/pip.conf

Ayar Dosyasının Muhteviyatı:

[global]
trusted-host = pypi.python.org
extra-index-url = https://pypi.python.org/simple

Eğer uğraşmadan komut satırında bu işi yapayım derseniz o zaman şöyle olacak:

$ pip3 install --index-url=https://pypi.python.org/simple/ --trusted-host pypi.python.org  

Şimdi python3 için evnv paketini kuralım:

$ sudo apt-get install python3-venv

Artık sanal bir yazılım ortamı oluşturabiliriz.

$ python3 -m venv "yol"
Misalen:
$ python3 -m venv /Prg/Python/venv/dj_env

Evet sanal bir ortamımız da var artık. Şimdi bunu aktif edelim. Yani bu sanal ortam içinde çalışmaya başlayalım. Onun içinde kurulumlar yapalım vs.

$ source /Prg/Python/venv/dj_env/bin/active

Artık promtun en önüne aşağıda görüldüğü üzere sanal ortamın ismi parantez içinde görünür. Kurulum vs yapmadan bunun göründüğünden emin olun.

(dj_env) ali@pardus:~$ 

İşiniz bitip de sanal ortamdan gerçek ortamınıza dönmek isterseniz:

$ deactivate

Artık sanal ortamın içerisindeyiz. Python dediğinizde python2 çalışırken artık python3 çalışmaya başlar.

(dj_env) ali@pardus:~$ python -V
Python 3.5.3
(dj_env) ali@pardus:~$

Şimdi sanal ortamın içerisinde pip3 ile django’nun kurulumunu yapalım.

(dj_env) ali@pardus:~$ pip3 install django==

Veya komut satırından aşağıdaki komutla yapabiliriz:

(dj_env) ali@pardus:~$ pip3 install django
Collecting django
  Downloading Django-1.11.7-py2.py3-none-any.whl (6.9MB)
    100% |████████████████████████████████| 7.0MB 13.1MB/s 
Collecting pytz (from django)
  Downloading pytz-2017.3-py2.py3-none-any.whl (511kB)
    100% |████████████████████████████████| 512kB 13.1MB/s 
Installing collected packages: pytz, django
Successfully installed django-1.11.7 pytz-2017.3

Görüldüğü üzere 1.11.7 veryionu kuruldu.

Django’nun versiyonunu da aşağıdaki şekilde görüntüleyebiliriz.

(dj_env) ali@pardus:~$ django-admin version
1.10.7

Artık bir proje kurulumu yapabiliriz:

(dj_env) ali@pardus:~$ django-admin startproject tecrube

Eğer proje altına yeni bir uygulama (application) eklemek istiyorsak önce tecrube proje dizinine girip sonra uygulamayı oluşturabiliriz;

(dj_env) ali@pardus:~$ cd tecrube
(dj_env) ali@pardus:~$ python3 manage.py startapp yonetim

Oluşturduğumuz projeyi web sunucu üzerinden yayınlaya başlamak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz;

python3 manage.py runserver

Projemiz için Shell’i açmak isterseniz de:

python3 manage.py shell

Bir cevap yazın