Pardus 17 (Debian 9) Sunucu Üzerine MariaDB Kurulumu (MariaDB Deposundan)

1) Evvela aşağıdaki paketleri yükleyin:

sudo apt-get install software-properties-common dirmngr

2) MariaDB Depo anahtarını sisteme ekleyin:

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8

3)Depo adresini ekleyin:

sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] ftp://ftp.ulak.net.tr/pub/MariaDB/repo/10.3/debian stretch main'

4) Sistemi Update edin:

sudo apt-get update

4) “mariadb-server” paketini kurun:

sudo apt-get install mariadb-server

5) Sonra güvenlik ayarlarını yapın: (root şifre değiştirme dışındakilerin hepsini yes(evet) olarak seçebilirsiniz)

sudo mysql_secure_installation

6) Servisi yeniden başlatın, ve durumunu görün, sorun olmadığından emin olun:

sudo systemctl restart mariadb
sudo systemctl status mariadb

7) mariadb konsoluna root ile (şifre kurulum yaparken girdiğiniz şifredir) giriş yapın (burada ali isminde bir kullanıcı oluşturacığız):

mysql -u root -p

Arkasından aşağıdaki komutları çalıştırıp ilgili kullanıcıyı oluşturacağız.

use mysql;

CREATE OR REPLACE USER ali@localhost IDENTIFIED BY 'ali';

grant all on *.* to ali@localhost;
flush privileges;
quit;

8) mariadb konsoluna ali ile giriş yapın:

 mysql -u ali -p

Sonra aşağıdaki komutlarla veriabanını ve tabloyu oluşturup yeni kayıtlar ekleyoruz.

use mysql;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ali_notlar;
use ali_notlar;
CREATE TABLE websiteleri
( OKytNo INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
site_ismi VARCHAR(25) NOT NULL,
kayd_tarihi TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT pk___websiteleri PRIMARY KEY (OKytNo),
CONSTRAINT uk___websiteleri___site_ismi Unique(site_ismi)
);
insert into websiteleri(site_ismi) values ('http://www.evrak.gen.tr'), ('http://www.pardus.org.tr'), ('http://www.debian.org');
select * from websiteleri;

9) En sondaki komutla eklediğimiz kayıtları görüyoruz.

Bir cevap yazın