Programcılar İçin Linux Rehberi-2

Pardus 19, Debian 10 Üzerine PostgreSQL 11 Kurulumu (Install PostgreSQL 11 on Pardus 19 or Debian 10)

Programcılar İçin Linux Rehberi-2

MariaDB, DBeaver-ce, Php, Php Composer, Php Slim, Php CodeIgniter 4, Insomnia, VS Code, Node.js, NPM, Vue CLI, Pardus 19.x, Debian 10.x, Ubuntu 20.x, Xubuntu 20.x

Aşağıdaki yazılımların kurulumlarını ihtiva eder. Bu yazılımları kullanan veya kullanmayı hedefleyenler içindir.

Pardus 17 (Debian 9) Üzerine kurulum anlatılmaktadır.

 • MariaDB
 • DBeaver-ce
 • Php 7.x
 • Php Composer
 • Php Slim 4.x
 • Php CodeIgniter 4.x
 • Insomnia
 • VS Code
 • Node.js
 • Vue CLI

Başlamadan evvel şu paketlerin kurulumunu yapalım.

sudo apt install curl git unzip software-properties-common dirmngr

Şimdi safha safha anlatılım.

 • MariaDB’nin Kurulumu:Evvlea depo adresini MariaDB’nin aşağıda adresi verilen yardımcısından (gerekli bilgileri seçerek) temin edin.
  https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories

  Gerekli bilgileri girince aşağıdaki bilgileri verdi:

  Debian 10.x ve Pardus 19.x için:

  sudo apt-get install software-properties-common dirmngr #Bunların bir kısmını yukarıda kurmuştuk. Ancak sitenin ürettiği kodu aynen aldım.
  sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
  sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] ftp://ftp.ulak.net.tr/pub/MariaDB/repo/10.5/debian buster main'

  Ubuntu 20.x ve Xubuntu 20.x için:

  sudo apt-get install software-properties-common
  sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
  sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] ftp://ftp.ulak.net.tr/pub/MariaDB/repo/10.5/ubuntu focal main'


  Yukarıdaki komutları çalıştırdığınızda MariaDB’nin sertifikasını ve
  depo adresini sisteminize ekler.

  Artık MariaDB’yi aşağıdaki komutlarla kurabilirsiniz.

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install mariadb-server

  MariaDB’nin erişim ayarlarının yapılması:

  sudo mysql_secure_installation

  Bu komuttan sonra gelen bütün seçeneklere “-y” (yes) deyin.

  Not: Eğer
  Access denied for user ‘root’@’localhost’ hatası alırsanız aşağıdakileri bir deneyin.
  Evvela mariaDB konsoluna girişi yapın:

  sudo mariadb -u root

  Sonra konsola aşağıdaki komutları girin:

  use mysql;
  update user set plugin='' where User='root';
  flush privileges;
  exit;
 • DBeaver-ce Kurulumu:Veritabanı işlemlerini yapmak için tasarlanmış çok güzel açık kaynak bir yazılımdır.
  sudo su -c 'wget -q -O- wget -O - https://dbeaver.io/debs/dbeaver.gpg.key | sudo apt-key add -'
  sudo add-apt-repository 'deb https://dbeaver.io/debs/dbeaver-ce /'
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install dbeaver-ce
 • Php 7.x: (Ubuntu ve Xubuntu için bunları yapmanıza gerek yok.)
  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys B188E2B695BD4743
  sudo add-apt-repository 'deb https://packages.sury.org/php/ buster main'
  sudo apt-get update
  sudo apt install php7.4 php7.4-xml php7.4-zip
 • Php Composer:
  curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
  sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
  sudo chmod +x /usr/local/bin/composer
  composer --version

  Aşağıdakine benzer bir çıktı görebiliyorsanız, tebrikler…

  Composer version 1.10.13 2020-09-09 11:46:34

  Composer’i güncellemek için:

  sudo composer self-update
 • Php Slim 4.xYeni bir Slim çatılı (skeleton) proje oluşturmak için
  composer create-project slim/slim-skeleton slim_projesi
  cd slim_projesi
  php -S 127.0.0.1:8080 -t public public/index.php

  Tarayıcı ile http://127.0.0.1:8080 adresini açtığınızda “Merhaba Dünya!” yazdığını görebilirseniz muvaffak olmuşsunuz demektir.

 • Php CodeIgniter 4.xYeni bir Slim çatılı (skeleton) proje oluşturmak için
  composer create-project codeigniter4/appstarter codeigniter_projesi
  cd codeigniter_projesi
  php spark serve

  Tarayıcı ile http://localhost:8080/ adresini açtığınızda “Welcome to CodeIgniter 4.0.4” yazdığını görebilirseniz yepyeni bir codeigniter projeniz olmuş demektir.

 • Insomnia:Rest API Geliştirirken çok işinize yarayacak bir araç.
  sudo add-apt-repository 'deb https://dl.bintray.com/getinsomnia/Insomnia /'
  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 379CE192D401AB61
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install insomnia
 • VS Code:Yazılım geliştirirken sağ kolunuz mahiyetinde bir IDE. Neredeyse her dil için çok fazla eklentisi mevcuttur.
  sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] http://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main'
  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EB3E94ADBE1229CF
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install code
  code --version
  code . #(Terminalin bulunduğu dizini proje olarak açar. Bu komut çok işe yarar!)
 • Node.js:
  sudo add-apt-repository 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main'
  sudo add-apt-repository -s 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main'
  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 1655A0AB68576280
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install nodejs
  node -v
 • Vue CLI:
  sudo npm install -g @vue/cli
  vue --version
  vue create merhaba-dunya
  cd merhaba-dunya
  npm run serve

Bir cevap yazın