Programcılar İçin Linux Rehberi

Programcılar İçin Linux Rehberi

Programcılar İçin Linux Rehberi

(MariaDB, DBeaver-ce, Php, Php Composer, Php Slim, Insomnia, VS Code, Node.js, NPM, Vue CLI, Pardus 17, Debian 9)

İhtar: Kurulumlar aşağıdaki yazılımların kurulumlarını muhtevidir. Bu yazılımları kullanan veya kullanmayı hedefleyenler içindir.

Pardus 17 (Debian 9) Üzerine kurulum anlatılmaktadır.

 • MariaDB
 • DBeaver-ce
 • Php 7.3
 • Php Composer
 • Php Slim
 • Insomnia
 • VS Code
 • Node.js
 • Vue CLI

Not: Pardus 17’yi sanala kurmuşsanız “VM VirtualBox Guest Additions”ı kurmak için evvela aşağıdaki paketlerin kurulumunu yapınız. Bir de “misafir eklentileri cd kalıbını yerleştir” dedikten sonra CD read only modda bağlayınor. Bu konuya dikkat ediniz.
sudo apt-get install -y build-essential linux-headers-$(uname -r)
Başlamadan evvel şu paketlerin kurulumunu yapalım.
sudo apt install curl git unzip software-properties-common dirmngr

Şimdi safha safha anlatılım.

 • MariaDB’nin Kurulumu:

  Evvlea depo adresini MariaDB’nin aşağıda adresi verilen yardımcısından (gerekli bilgileri seçerek) temin edin. https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories
  Gerekli bilgileri girince (Debian => Debian 9 “stretch” => 10.4 [Stable]) aşağıdaki bilgileri verdi.
  MariaDB’yi sisteminize eklemek için bu komutları çalıştırın:
  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 0xF1656F24C74CD1D8
  sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] ftp://ftp.ulak.net.tr/pub/MariaDB/repo/10.4/debian stretch main'

  Depoyu ekleyip, anahtarı da aldıktan sonra MariaDB’yi aşağıdaki komutlarla kurabilirsiniz.
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install mariadb-server
  sudo mysql_secure_installation

  En aşağıda socurce.list.d dizinine elle depo dosyası eklemeyi anlatıyor.
  Ayrıca .deb dosyasından kuruluma da link var. Ancak depodan kurmak her zaman için avantajlıdır.
  Not: Eğer Access denied for user ‘root’@’localhost’ hatası alırsanız aşağıdakileri bir deneyin.
  Evvela mariaDB konsoluna girişi yapın:
  sudo mariadb -u root
  Sonra konsola aşağıdaki komutları girin:
  use mysql;
  update user set plugin='' where User='root';
  flush privileges;
  exit;
 • DBeaver-ce Kurulumu:

  Veritabanı işlemlerini yapmak için tasarlanmış çok güzel açık kaynak bir yazılımdır.
  sudo su -c 'wget -q -O- wget -O - https://dbeaver.io/debs/dbeaver.gpg.key | sudo apt-key add -'
  sudo add-apt-repository 'deb https://dbeaver.io/debs/dbeaver-ce /'
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install dbeaver-ce
 • Php 7.3:

  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys B188E2B695BD4743
  sudo add-apt-repository 'deb https://packages.sury.org/php/ stretch main'
  sudo apt-get update
  sudo apt install php7.3 php7.3-xml php7.3-zip
 • Php Composer:

  curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
  sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
  sudo chmod +x /usr/local/bin/composer
  composer --version

  Composer’i güncellemek için:
  sudo composer self-update
 • Php Slim:

  Yeni bir Slim çatılı (skeleton) proje oluşturmak için
  composer create-project slim/slim-skeleton slim_projesi
  cd slim_projesi
  php -S 127.0.0.1:8080 -t public public/index.php
 • Insomnia:

  Rest API Geliştirirken çok işinize yarayacak bir araç.
  sudo add-apt-repository 'deb https://dl.bintray.com/getinsomnia/Insomnia /'
  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 379CE192D401AB61
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install insomnia
 • VS Code:

  Yazılım geliştirirken sağ kolunuz mahiyetinde bir IDE. Neredeyse her dil için çok fazla eklentisi
  mevcuttur.
  sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] http://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main'
  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EB3E94ADBE1229CF
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install code
  code --version
  code . (Terminalin bulunduğu dizini proje olarak açar. Bu komut çok işe yarar!)
 • Node.js:

  Vue.js v12.x de patlayabiliyor. Eğer bir sorun olmazsa v12.x de kurabilirsiniz.
  sudo add-apt-repository 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main'
  sudo add-apt-repository -s 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main'
  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 1655A0AB68576280
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install nodejs
  node -v
 • Vue CLI:

  sudo npm install -g @vue/cli
  vue --version
  vue create merhaba-dunya
  cd merhaba-dunya
  npm run serve

Bir cevap yazın