Pardus 19 (Debian 10) İçin Dotnet Core Kurulumu

1. Anahtarın ve deponun eklenmesi. wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg –dearmor > microsoft.asc.gpg sudo mv microsoft.asc.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/ wget -q https://packages.microsoft.com/config/debian/10/prod.list sudo mv prod.list /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list sudo chown root:root /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc.gpg sudo chown root:root /etc/apt/sources.list.d/microsoft-prod.list 2. Dotnet SDK’nın…